Fästingvaccin TBE – Fakta, Råd & Fästing vaccinering

Fästingvaccin mot TBE – Fakta & information

Fästingburen encefalit (TBE) är en virus infektionssjukdom som påverkar det centrala nervsystemet.

Sjukdomen TBE, manifesteras som meningoencefalit eller en mild sjukdom med feber.

Under de senaste årtiondena har TBE blivit ett växande folkhälsoproblem i Europa och Asien och är den viktigaste virusfästingburna sjukdomen i Central- och Östeuropa samt Ryssland.

Därför har också fler och fler tagit fästingvaccin och vaccinerat sig löpande.

Det finns tre former av sjukdomen relaterade till virussubtyper – nämligen europeisk, Fjärran Östern och Sibirisk.

Vilka länder i Europa har TBE?

TBE har aldrig varit epidemisk.

Det har alltid varit en handfull fall som rapporterats, allt hos personer som vistats i ett av de 27 europeiska länder där det är känt för att ha problemen.

De länder med områden som drabbats hårdast av TBE är:

Österrike, Vitryssland, Kina, Kroatien, Tjeckien, Estland, Tyskland, Ungern, Japan, Lettland, Litauen, Polen, Sibirien, Slovakien, Slovenien, Schweiz, Ryssland och Ukraina.

Det föreligger vid en lägre frekvens i:

Danmark, Frankrike, Italien, Liechtenstein, Norge, Finland och Sverige.

Det är också sannolikt förekommer i:

Albanien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Grekland, Kazakstan, Montenegro, Moldavien och Rumänien och Serbien.

TBE ett växande hot mot hälsan

TBE har blivit en växande problem över de senaste decennierna och förekomsten ökar.
Worldwide uppskattas det 10.000-15.000 nya fall per år.

Det är förmodligen en underrapportering. Risken tros vara ökande, som en följd av:

 • Öka fritidsaktivitet i områden där fästingar är vanliga.
 • Förbättringar i diagnos och fallrapportering.
 • Klimatförändringar.

TBE är vanligast i de varmare månaderna. Män drabbas oftare än kvinnor. Runt 10-20% av fallen är barn.

TBE orsakas av fästingburet encefalitvirus, en medlem av Flaviviridae-familjen av virus som kan påverka nervsystemet.

 • Fästingar agerar som både vektorn och reservoar för TBE-virus.
 • Viruset överförs genom 11 olika arter av fästingar, oftast:
 • Ixodes ricinus (finns i de flesta fall av europeiska TBE).
 • Ixodes persulcatus.
 • De huvudsakliga värdarna är smågnagare, tillsammans med rådjur, får och getter. Flyttfåglar kan också bära infekterade fästingar.
 • Mänsklig infektion uppträder vanligen som ett resultat av fästingbett. Däremot kan viruset även överföras genom att dricka opastöriserad mjölk från smittade djur.
 • TBE fall inträffar under den högsta perioden av fästingaktivitet, det vill säga mellan april och november.
 • Person-till-person överföring inte har rapporterats.

TBE olika Riskfaktorer

TBE har högre riskfaktor för människor med fritids eller yrkesmässig exponering för landsbygden eller utomhusmiljöer. Exempelvis för:

 • •Jordbrukare
 • Jägare
 • Campare
 • Skogsarbetare

Inte alla smittade får utvecklad TBE. Endast en liten andel av de smittade utvecklar kliniska symtom.

Mellan 70-98% av infektionerna tros vara asymtomatisk

Hur låg inkubationstid har TBE?.

Inkubationstiden för TBE kan vara från 2 till 28 dagar (vanligtvis mellan 7 och 14 dagar) och är asymtomatisk. Kortare inkubationstider har rapporterats efter mjölkrelaterade exponering (3-4 dagar).

Symptom på TBE

I de flesta fall av den europeiska fallen finns en karakteristisk bifasisk febersjukdom, med en inledande fas som varar 2 till 4 dagar – den viremiska fasen.

Det är ospecifikt med symptom som kan innefatta:

 • Feber
 • Sjukdomskänsla
 • Muskelvärk
 • Huvudvärk
 • Illamående och / eller kräkningar

Övriga Symptom på TBE sjukdom

Efter 8 dagar av remission inträffar den andra fasen av sjukdomen vilket innebär att centrala nervsystemet påverkas med symptom på:
Hög feber, huvudvärk, illamående, kräkningar, ljuskänslighet, svindel.
Nedsatt medvetande (dåsighet till stupor eller koma), personlighet och beteendemässiga förändringar, koncentration och kognitiva störningar, anfall, delirium och psykos.
Muskelvärk, slapp pares, andningsförlamning.
Frekvensen av allvarlig neurologisk underskott beräknas uppgå till cirka 10% och död förekommer hos färre än 2%.
En liten del har en monofasiskt sjukdom, som vanligtvis påverkar centrala nervsystemet.

TBE i Asien – Inte samma som TBE i Europa

Infektionsförloppet med Asien varianten av TBE skiljer sig kliniskt från den Europeiska TBE formen:

 • Den insjuknande processen är oftare mera gradvis än akut, med en fas som inkluderar feber, huvudvärk, anorexi, illamående, kräkningar och ljuskänslighet.
 • Dessa symtom följs av en stel nacke, sensoriska förändringar, synstörningar och andra neurologiska underskott.
 • Det är förenat med högre frekvens av allvarliga neurologiska följdsjukdomar och död (20-40% dödlighet).

Det finns inte mycket information tillgänglig om presentation och förlopp för den sibiriska typen.

Dödligheten är cirka 2-3%.

Komplikationer vid TBE

Det finns en del långsiktiga komplikationer för den som drabbats av fästingburen TBE.

 • Majoriteten av symtomatiska fall i Europa upplever centrala nervsystemet engagemang.
 • Långsiktig neurologiska följdsjukdomar är vanliga – 40-50% av fallen, vanligtvis pares, ataxi eller gångrubbning. I
 • 10% av fallen sker neurologiska brister som är allvarliga.
 • Komplikationer är oftast allvarligare och kan vara mer frekventa av Fjärran Östern TBE.

 Risk att dö av TBE

Det finns en risk att man dör av TBE vilket är ännu större anledning till att a fästingvaccin mot TBE. I allmänhet är dödligheten runt:

 • 1-2% för den europeiska formen. • 20-40% asien varianten. • 2-3% för den sibiriska varianten. • Som ovan, är risken för långsiktiga sjuklighet hög. • Personer i åldern över 60 år löper störst risk för död. • I Europa är sjukdomsförloppet oftast lindrigare hos barn med ett bättre utfall. Hur kan du förebygga TBE?

Förutom vaccinering av färstingburen TBE är Följande rekommendationer är bra att följa för att undvika TBE.

 • Opastöriserad mjölk bör inte drickas i riskområden.
 • TBE kan förhindras genom att använda insektsmedel och skyddskläder för att förhindra fästingbett. Långa ärmar och långa byxor instoppade i strumporna ska bäras i fästing angripna områden. Ljusa kläder är lämpligt eftersom det är lättare att se fästingar mot plagget.
 • De som befinner sig i fästingområden bör kontrollera sin hud för hitta fästingar
 • Fästingar bör tas bort så snart som möjligt med pincett så nära fäst hud som möjligt, av en stabil dragning utan ryck eller vridning.
 • Vacciner mot fästingburen TBE finns för att skydda de individer med hög risk att exponeras för viruset.. Fästingvaccin Det finns vaccin tillgängligt:

TBE vaccination rekommenderas extra för:

 • De som reser för att besöka, skogsklädda delar av endemiska områden, särskilt under våren och sommaren, då fästingar är vanligast.
 • Personer som vandrar, campar, jagar och genomför fältarbete i endemiska skogsområden.
 • De som kommer att uppehålla sig i ett område där TBE är endemiskt eller epidemi, särskilt de som arbetar inom skogsbruket, vedhuggning, jordbruk och militären.

Fästingvaccin mot TBE – Inte för alla!

Du som är gravid bör noga tänka över risker vs fördelar innan du tar färstingvaccin mot TBE. Detta då det saknas tillräcklig med dokumentation för att säga om det inte är farligt att vaccinera sig under graviditeten.

Det är okänt om modersmjölken kan överföra TBE vaccin så vaccination bör bara göras om det är mycket angeläget.

Reumatiker bör rådfråga en läkare innan han/hon tar TBE vaccin. Fästingvaccinet kan ibland förvärra reumatism.

Hur ofta bör du vaccinera dig mot TBE

För att du ska ha ett bra skydd mot fästingburen TBE ska du ta en påfyllnadsdos vart 5:e år eller var 3:e år för dig som är över 60 år. .