Här hittar du information om alla olika vaccinationer som vi erbjuder.

Du som är osäker och vill boka vaccination kan alltid kontakta oss för personlig rådgivning.

V erbjuder vaccination mot alla typer av sjukdomar och du får ett bra skydd för dig och din familj.

Våra kliniker för vaccination hittar du på över 15 olika platser i Sverige.

Gula febern fakta och vaccination

Gula febern är en virussjukdom som förekommer i tropiska och subtropiska områden. Mer än 90% av alla som sjukdomsfall sker i Västafrika men gula febern finns också i Sydamerika.

Viruset som framkallar sjukdomen gula febern överförs av myggbett och orsakar en svår inflammation i levern.

Påföljderna är gulsot och eventuella inre blödningar. Det finns ingen behandling som är effektiv och sjukdomen har en hög dödlighet. Sjukdomen börjar efter en inkubationstid på tre till sex dagars feber.

Illamående, huvudvärk och smärta grundval av det muskuloskeletala systemet som varar tre till fyra dagar.  Hos cirka 15% av offren följer den allvarliga toxiska fasen.

Denna innebär svår inflammation i levern som leder till gulsot som givit sjukdomen dess namn. Den felande leverfunktion leder bland annat till blödning, inklusive blödning från slemhinnor i mun, näsa och mag-tarmkanalen.

Cirka 20% av dem som som inte tagit gula febern vaccin och som går in i den giftiga fasen av sjukdomen dör.

Gula febern tros härröra från Afrika, men importerades till Sydamerika slavhandeln.

Gula febern har gett mycket allvarliga epidemier i tropiska områden men på sommaren kan den mygga som överför sjukdomen spridda sig norr och söder om tropiska områden.

Införandet av vaccin efter 1937 innebar att gula febern kan styras ganska bra idag och det är inte längre en av de stora infektionssjukdomarna.

Vaccination mot gula febern

Som tur är finns det ett effektivt vaccin mot gula febern som du som ska till riskländer bör ta.

Grundvaccination är 1 dos som räcker i 10 år