Barnvaccination – Fakta, Tips & Vaccinering av Barn

Vilka sjukdomar vaccinerar man barn mot? I Sverige har man länge haft ett vaccinprogram för barn sen början av 1950-talet. Idag erbjuds barn vaccination mot: Difteri Kikhosta polio Infektioner orsakade av Haemophilus influenze typ B Röda hund mässlingen Stelkramp påssjuka pneumokocker HPV, humant papillomvirus (detta gäller bara barnvaccination för flickor). Som förälder kan man säga …