Barnvaccination – Fakta, Tips & Vaccinering av Barn

Vilka sjukdomar vaccinerar man barn mot?

I Sverige har man länge haft ett vaccinprogram för barn sen början av 1950-talet. Idag erbjuds barn vaccination mot:

  • Difteri
  • Kikhosta
  • polio
  • Infektioner orsakade av Haemophilus influenze typ B
  • Röda hund
  • mässlingen
  • Stelkramp
  • påssjuka
  • pneumokocker
  • HPV, humant papillomvirus (detta gäller bara barnvaccination för flickor).

Som förälder kan man säga till om man anser att ens barn inte ska få vaccinering. Detta då barnvaccination är frivilligt i Sverige.

Barnvaccinering ger oss ett bra skydd

Vaccineringen av barn mot dessa sjukdomar ger alla Sveriges barn ett bra grundskydd och förbättrar allmän hälsan i samhället.

Genom att de flesta barn vaccineras mot sjukdomarna kommer sjukdomen på sikt att ”självdö”.

Vad är barnvaccination & hur fungerar vaccin?

Vaccinering är då en sjuksköterska eller läkare tillför kroppen en svag dos av själva smittan.

Denna påverkar kroppens immunförsvar och kroppen börjar själv att producera så kallade antikroppar.

Det gör att kroppen skapar ett skydd utan att bli sjuk.

Barnvaccination ger alltså våra barn ett inbyggt skydd mot sjukdomar.