Vacciner

Här kan du läsa om olika typer av vacciner.

Du hittar information om hur längre respektive vaccin skyddar, eventuella kända biverkningar samt rekommendationer.