Barnvaccination – Fakta, Tips & Vaccinering av Barn

Vilka sjukdomar vaccinerar man barn mot? I Sverige har man länge haft ett vaccinprogram för barn sen början av 1950-talet. Idag erbjuds barn vaccination mot: Difteri Kikhosta polio Infektioner orsakade av Haemophilus influenze typ B Röda hund mässlingen Stelkramp påssjuka pneumokocker HPV, humant papillomvirus (detta gäller bara barnvaccination för flickor). Som förälder kan man säga[…]

Fästingvaccin TBE – Fakta, Råd & Fästing vaccinering

Fästingvaccin mot TBE – Fakta & information Fästingburen encefalit (TBE) är en virus infektionssjukdom som påverkar det centrala nervsystemet. Sjukdomen TBE, manifesteras som meningoencefalit eller en mild sjukdom med feber. Under de senaste årtiondena har TBE blivit ett växande folkhälsoproblem i Europa och Asien och är den viktigaste virusfästingburna sjukdomen i Central- och Östeuropa samt Ryssland.[…]